Nyhavn 16z  1051 Kbh k

»Transformation LAB«

Af The Art of Transformation
21. - 25. august 2019

The Art of Transformation afholder Transformation LAB med workshopdage og skriveværksted på Ubåden.

Med kunsten som redskab danner TAoT sprog for det ordløse og metoder til transformation

 

SKRIVEVÆRKSTED
21. og 22. august kl. 12.00-16.00

The Art of Transformation er interesseret i din historie!

Vi søger personlige fortællinger fra dig som har haft misbrug, overgreb, psykisk sygdom, familieproblemer, selvmordstanker eller andre traumatiserende oplevelser inde på livet - og dig som oplever, at noget i dit liv er styrende og føles ødelæggende for tilværelsen.

The Art of Transformation vil gerne høre din historie og bearbejde den i et kunstnerisk dialogisk rum, hvor vi aftabuiserer vanskelige emner og skaber sprog for det der er svært at tale om.

Deltag i vores skriveværksted på Ubåden. Tilmeld dig via facebook

Du kan også sende din historie til info@the-art-of-transformation.dk

Din historie er anonym og den skal være os i hænde senest den 1. august.


WORKSHOP
24. og 25. august
Workshopdagene tager udgangspunkt i personlige beretninger fra mennesker, som har valgt at dele deres historier om traumatiserende oplevelser eller generelt "ondt i livet". De personlige beretninger vil gennem kunstnerisk bearbejdelse danne grundlag for undersøgelse og metodisk udvikling i The Art of Transformation.

Formålet med workshopdagene er at udvikle og skærpe det metodiske greb, som adskiller TAoT fra andre kunstneriske præsentationer. Dette for at blive klogere på, hvordan vi sammen kan skabe et fælles rum hvor sproget, for det der er svært at tale om, bliver til.

Se mere og tilmeld dig via facebook
 

Læs mere på: www.the-art-of-transformation.com