Nyhavn 16z  1051 Kbh k

»Jernring«

Dukketeater som et musikalsk billeddigt over krigens rædsler
26. oktober - 5. november 2019
Mandag til fredag kl. 20
Lørdag kl. 17
Skoleforestillinger 29.+30. okt. kl. 10 samt 4.+5. nov. kl. 10
Forestillingens varighed 75 min.

OM FORESTILLINGEN

Leningrad 2. september 1941 Tyskerne indleder det bombardement, der skal føre til over 750.000 menneskers død. Umenneskeligt. Ufatteligt. En af de største krigsforbrydelser i nyere tid.

Midt i dette helvede skaber en af det 20. århundredes største komponister Dmitri Dmitriyevich Shostakovich, det der skal blive til hans 7. symfoni. På national radio annoncerer han, på dagen, at han arbejder på dette værk og siger samtidig at han gør det som et bevis på ”at livet i vor by, går videre – helt som normalt…”


Han havde på dette tidspunkt oplevet den gru, som Stalin var eksponent for, så måske rummede udmeldingen til bysbørnene en smukt indpakket, men tragikomisk kommentar til regimet. Dette understreges af at skitserne til invasions temaet, som er et højdepunkt i symfonien, blev til før bombardementet og på ingen måde skildrer den voldsomhed, som angrebet havde, men snarere en snigende gru, som vokser til sønderrivende rædsel – måske en hilsen til Stalin. Som Shostakovich selv siger det: ”Jeg har ikke noget imod at min 7. symfoni kaldes Leningrad, det er faktisk ikke om Leningrad under belejring, men det er om Leningrad som Stalin ødelagde og som Hitler bare gjorde en ende på.”

 

Med udgangspunkt i den fulde Shostakovichs 7. symfoni (1941) – ”Leningrad Symfonien” vokser dukketeatret ud af symfonien og viser en poetisk, sanselig historie om en familie i Leningrad under belejringen. JERNRING er et billeddigt, til et fantastisk musikværk. Musikken bærer os igennem hele historien og publikum kan glæde sig til at blive ført igennem Shostakovich 7. symfoni i et bombardement af sanselige, groteske og rørende billeder bl.a. med Stalin som poledanser og døden i groteske skikkelser.

Symfonien blev et vartegn for udholdenhed, mod, overlevelse og et beredskabsværk som skulle opmuntre det belejrede Leningrads indbyggere og blive et symbol på det sovjetiske folks kamp på de allieredes side.

 

Bådteatrets dukketeaterensemble har med forestillingen Jernring igen givet sig selv en udfordring - skab et værk hvor en hel symfoni spilles uden pauser eller ekstra lyd og tekst. Brug kun symfonien til at skabe billeder. Det er nok første gang at vi helt sikkert kan sige at forestillingen varer 75 min. Hverken længere eller kortere.

 

ENGLISH TEXT:
A nonverbal and figurative staging of a poetic story with music by Shostakovich.

Leningrad September 2, 1941 Germans initiates the bombardment, leading to over 750,000 deaths. Inhumane. Unbelievable. One of the greatest war crimes in recent times.

In the midst of this hell creates one of the 20th century's greatest composers Dmitri Dmitriyevich Shostakovich, what will become his seventh symphony.

On national radio, he announces, on the day of the invasion, "that life in our city, is moving on - as normal ..."
He had at this time experienced the horrors that Stalin was exponent for, so maybe the announcement to his fellow citizens contained a beautifully wrapped, but tragicomic comment to the regime. This is emphasized by the sketches for the invasion theme, which is a highlight of the symphony, was written before the bombing and in no way portrays the violence with which the attack had, but rather a creeping dread that grows to rending horror - perhaps a nod to Stalin. As Shostakovich himself puts it: "I do not mind that my 7th symphony is called the Leningrad Symphony, it's actually not about Leningrad under siege, but it is more about Leningrad that Stalin destroyed and Hitler just put an end to."


Based on the full Shostakovich 7th Symphony (1941) - "Leningrad Symphony" grows puppet theater out of the symphony and shows a poetic, sensuous story of a family in Leningrad during the siege. IRON RING is a visual poem, to a great musical work. The music carries us through the whole story and the audience can look forward to hear Shostakovich 7th Symphony in a bombardment of sensuous, grotesque and touching images.
 

Instruktør ROLF HEIM


Dukkemager og scenograf ROLF SØBORG HANSEN


På scenen BO CARLSSON, PERNILLE NEDERGAARD HAUGESEN, ASTRID KJÆR, YULIA LYSTBÆK

Lysdesign RAPHAEL SOLHOLM

 

Musik SHOSTAKOVICH 7. SYMFONI (LENINGRAD SYMFONIEN)

Leningrad Symfonien er indspillet med dirigenten Mariss Jansons og Leningrad Philharmonic Orchestra!
Indspillet i Oslo 1988. Udgivet af 'EMI classics' i 1995,