Nyhavn 16z  1051 Kbh k

»A threefold performance evening«

Emilie Gregersen
Antoinette Helbing
Jon Hoff
26. - 28. februar 2020
Kl. 19:00

Et trefoldet forestillingsprogram af Emilie Gregersen, Antoinette Helbing og Jon Hoff. Tre solo værker inden for ny koreografisk scenekunst.


Touch af Emilie Gregersen er et koreografisk værk der navigerer gennem berøring og dens sanselige forvrængninger. I en sitren mellem det dybtfølte og det mekaniske, opstår en absurditet og et ironisk drama, hvor menneskelige opfattelser af berøring bliver forvrænget i et metallisk univers.

Credits:
Koncept, koreografi og dans: Emilie Gregersen Lydkunstner: Karis Zidore
Dramaturgi og koreografisk konsultation: Naya Moll Administration: Projektcentret
Foto: Palle Schultz
Residency: O Rumo Do Fumo international residency program, Inter Arts Center og Haut Eksil på Åbne Scene.
Støttet af: Statens Kunstfond, William Demant Fonden, Københavns Scenekunstudvalg, Tanzwerkstatt Europa “Who’s Next? - Open Stage” scholarship og Åbent Laboratorium på Aaben Dans.

 

“Den samme gamle frygt - ville ønske du var her” af Jon Hoff, er et fysisk remix om modsætninger, mod og modenhed. Soloen beskriver det at gå fra at være ung til at være voksen og de modsatrettede følelser der opstår, den frygt, frihed og smerte der følger med.
Credits:
Performance og koreografi: Jon Hoff Supervisor: Andreas Liebmann Co-producer: Tårnby Torv Festival
 

The Laughing Game af Antoinette Helbing er en koreografisk undersøgelse af latter. Forestillingen udfolder latteren som social kommunikation, kropslig tilstand, klukkende lyd og sprudlende fornemmelse. Imod den gængse opfattelse af latter som værende sjov, bliver latter portrætteret som en morsom men også seriøs leg. Hahaha.
The Laughing Game er en hyldest til latter - en fejring af dens funktioner & underfundigheder.
Credits:
Koncept, koreografi og dans: Antoinette Helbing Lyd: Niels Bjerg, Erik Christoffersen Kunstnerisk research: Daniel Nordback Dramaturgi og Outside Eye: Katrine Johansen Foto: Jan Vesala
Residency: Forsøgsstationen Støttet af: Aaben Dans Roskilde

 

Fælles credits:
Scenetekniker: Elke Laleman Teknisk support: Aaben Dans Grafiker: Karina Suhr

 

Billetter: https://www.teaterbilletter.dk/forestillinger/a-threefold-performance-evening/

Normalpris: 80 DKK
Teaterrabat: 40 DKK
Børn og unge under 25: 40 DKK
Voksengruppe (10 voksne): 40 DKK
Studerende over 25 år: 40 DKK
Børn og unge gruppe (6 pers. under 25 år): 40 DKK

 

http://emiliegregersen.com

http://antoinettehelbing.com

Jon Hoff on Vimeo - https://vimeo.com/user4819658
 

English

A threefold performance evening by Emilie Gregersen, Antoinette Helbing og Jon Hoff.

 

Three choreographic solo works.

 

Touch by Emilie Gregersen is a choreographic work navigating through touch and its sensuous distortions. In the quivering between the heartfelt and the mechanical , an absurdity and ironic drama arises where human perceptions of touch are being distorted in a metallic universe.
Credits:
Concept, choreography and dance: Emilie Gregersen Sound artist: Karis Zidore
Dramaturgy and choreographic consultation: Naya Moll Administration: Projektcentret
Photo: Palle Schultz
Residency: O Rumo Do Fumo international residency program, Inter Arts Center and Haut Eksil, Åbne Scene.
Supported by: Statens Kunstfond, William Demant Fonden, Københavns Scenekunstudvalg, Tanzwerkstatt Europa “Who’s Next? - Open Stage” scholarship and Åbent Laboratorium at Aaben Dans Roskilde.

 

“The Same Old Fear” by Jon Hoff is a physical remix on contradictions, courage and coming of age. The solo deals with issues of going from adolescence into adulthood and thecontradictory emotions that emerge in that tension field , the fear, freedom and pain that comes with it.
Credits:
Performance and choreography: Jon Hoff Supervisor: Andreas Liebmann Co-producer: Tårnby Torv Festival

 

The Laughing Game by Antoinette Helbing is a choreographic research of laughter. The performance unfolds laughter as social communication, bodily state, stirring sound and sparkling sensation into an aesthetic, sounding and thought provoking encounter with laughter. Breaking with the common sense of looking at laughter as being funny, laughing will be portrayed as a playful but also serious game. Hahaha.
The Laughing Game is a tribute to laughter - a celebration of its functions and particularities.
Credits:
Concept, Choreography and Dance: Antoinette Helbing Sound: Niels Bjerg, Erik Christoffersen
Artistic research: Daniel Nordback
Dramaturgy and Outside Eye: Katrine Johansen
Photo: Jan Vesala
Residency: Forsøgsstationen Supported by: Aaben Dans Roskilde

 

Over all credits:
Stage technician: Elke Laleman Technical support: Aaben Dans, Roskilde Graphic design: Karina Suhr